Onze visie

Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt

Nieuwsberichten

VrijwilligersBen je benieuwd hoe het is om vrijwilligerswerk te doen in de palliatieve zorg?

 

 

Een extra vrijwilliger is altijd welkom! Iedere vrijwilliger heeft andere talenten. Vraag een gesprek aan bij Koen Bertrem, om je kandidaat te stellen als vrijwilliger of gewoon om meer info te krijgen (contactgegevens zie onderaan deze pagina). Samen kijken we dan of jij zou passen in onze werking en welke taak het meest op jouw lijf geschreven is. Ben je benieuwd welke taken wij vaak nodig hebben? Lees dan hier de vrijwilligersvacatures. Ben je op zoek naar een andere invulling, laat het ons dan zeker weten!

 

Visie vrijwilligerswerk palliatieve zorg


Vrijwilligers nemen in de palliatieve zorg een bewuste plaats in. Vrijwilligers betekenen een meerwaarde in de zorg door er te ‘zijn’ voor de patiënt en zijn familie, door hen aandacht, tijd, een luisterend oor en een helpende hand te schenken. Hierdoor helpen vrijwilligers de draaglast te verlichten en de draagkracht van de omgeving te versterken. Door het aanvullend karakter kan het vrijwilligerswerk een verbetering van de continuïteit en een verhoging van de kwaliteit van de palliatieve zorg zijn. 


Taken van vrijwilligers palliatieve zorg


De voornaamste opdrachten van de vrijwilliger zijn een luisterend oor bieden, aandacht geven en zorg dragen voor het comfort van de patiënt en zijn familie.

De ondersteuning gebeurt volgens de nood van de patiënt en binnen de mogelijkheden en beperkingen van de vrijwilliger. Vrijwilligers zijn geen vervanging van de professionele zorg. De concrete taakinhoud van de vrijwilligers is afhankelijk van de zorgsetting waar de vrijwilliger werkzaam is.

Plaatsen waar vrijwilligers palliatieve zorg ingeschakeld worden• Palliatieve Zorg Thuis

Vrijwilligerswerk palliatieve zorg in de thuiszorg maakt deel uit van de dienstverlening van de thuiszorgequipe van het Netwerk.
Dag in dag uit een zwaar zieke thuis verzorgen en bijstaan, is voor de naasten een hele opgave. Overbelasting is hierbij niet ondenkbeeldig. Niet elke palliatieve patiënt heeft ook een grote (familie-)kring om deze zorg te verzekeren. Een vrijwilliger kan dan een welkome hulp zijn. Soms kan beroep doen op een vrijwilliger het verschil maken in al dan niet kunnen thuis blijven en thuis sterven.

• Palliatieve Eenheid De Vlinder

Op de palliatieve eenheid De Vlinder, Spaanse Loskaai 1 Brugge, vormen vrijwilligers palliatieve zorg een belangrijke schakel in de ondersteuning en zorg voor de opgenomen patiënten en hun familie. Nog een stukje leven toevoegen aan de dagen die nog resten, kan een dankbare taak voor een vrijwilliger zijn. 
 

• Palliatief Dagcentrum Heidehuis

Het Palliatief Dagcentrum Heidehuis biedt aan mensen met een progressief ongeneeslijke ziekte de kans om één of meerdere dagen per week in een ontspannende omgeving door te brengen. Het dagcentrum biedt enerzijds een rustmoment voor de personen die de zorg helpen dragen thuis, anderzijds is het een ontmoetingsplaats voor patiënt, familie en hulpverlener. Het dagcentrum kan als het ware een tweede thuis zijn. Het is immers aangepast aan de behoeften, leefritme en interesse van de gasten. Zo is er mogelijkheid tot een persoonlijke daginvulling, gericht op: creativiteit, relaxatie, culinaire- of culturele activiteit, gesprekken, comfortzorg,… Deze activiteiten worden begeleid door een multidisciplinaire equipe, aangevuld door vrijwilligers.
 


Je kandidaat stellen als vrijwilliger


Wie interesse heeft om vrijwilliger palliatieve zorg te worden, kan zich kandidaat stellen door deze vragenlijst in te vullen. In principe kan iedereen zich aanmelden, ongeacht opleiding of voorkennis. Wij nemen nadien eventueel contact met u op. 

 

Indien u nog vragen heeft, kan u contact opnemen met Koen Bertrem (verantwoordelijke vrijwilligerswerk/psycholoog) (tel. 050 40 61 54 of via e-mail kbertrem@heidehuis.be).