Onze visie

Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt

Nieuwsberichten

Agenda


Wanneer
Wat
Omschrijving
27-04-2021
13.30u
Intimiteit en seksualiteit

Verandert seksualiteit naarmate men ouder wordt? Waar heeft men dan nood aan? Is het nodig om het thema te bespreken met patiënten of collega’s in woonzorgcentra? En patiënten in een palliatieve fase, hebben zij nood aan spreken over seksualiteit? Meer info: flyer.

10-05-2021
14.00u
Oncologische wondzorg

De vorming geeft duiding over specifieke aspecten van oncologische wondzorg én handvaten om ermee aan de slag te gaan. Meer info: flyer.

04-06-2021
13.30u
Families onder druk

Tijdens deze vorming proberen we de context te schetsen van waaruit moeilijk gedrag kan ontstaan. Daarnaast worden ook een aantal tips meegegeven om met deze moeilijke situaties om te gaan.  Meer info: flyer.

14-09-2021
09.00u
Basistraining palliatieve zorg voor professionelen - najaar 2021

Vorming van 6 dinsdagen. De opleiding richt zich tot zorgverleners (huisartsen, verpleegkunidgen, verzorgenden, ... ) die werken met palliatieve patiënten. Meer info: flyer

21-10-2021
19.00u
Rouw

Dit is een vorming voor professionelen en niet-professionelen. Meer info volgt later.