Onze visie

Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.

Nieuwsberichten

Drie settings waar je aan de slag kan• Palliatieve Zorg Thuis

Vrijwilligerswerk palliatieve zorg in de thuiszorg maakt deel uit van de dienstverlening van de thuiszorgequipe van het Netwerk.
Dag in dag uit een zwaar zieke thuis verzorgen en bijstaan, is voor de naasten een hele opgave. Overbelasting is hierbij niet ondenkbeeldig. Niet elke palliatieve patiënt heeft ook een grote (familie-)kring om deze zorg te verzekeren. Een vrijwilliger kan dan een welkome hulp zijn. Soms kan beroep doen op een vrijwilliger het verschil maken in al dan niet kunnen thuis blijven en thuis sterven.

Meer info over Palliatieve Zorg Thuis

• Palliatieve Eenheid De Vlinder

Op de palliatieve eenheid De Vlinder, Spaanse Loskaai 1 Brugge, vormen vrijwilligers palliatieve zorg een belangrijke schakel in de ondersteuning en zorg voor de opgenomen patiënten en hun familie. Nog een stukje leven toevoegen aan de dagen die nog resten, kan een dankbare taak voor een vrijwilliger zijn. 

Meer info over Palliatieve Eenheid De Vlinder
 

• Palliatief Dagcentrum Heidehuis

Het Palliatief Dagcentrum Heidehuis biedt aan mensen met een progressief ongeneeslijke ziekte de kans om één of meerdere dagen per week in een ontspannende omgeving door te brengen. Het dagcentrum biedt enerzijds een rustmoment voor de personen die de zorg helpen dragen thuis, anderzijds is het een ontmoetingsplaats voor patiënt, familie en hulpverlener. Het dagcentrum kan als het ware een tweede thuis zijn. Het is immers aangepast aan de behoeften, leefritme en interesse van de gasten. Zo is er mogelijkheid tot een persoonlijke daginvulling, gericht op: creativiteit, relaxatie, culinaire- of culturele activiteit, gesprekken, comfortzorg,… Deze activiteiten worden begeleid door een multidisciplinaire equipe, aangevuld door vrijwilligers.

Meer info over Palliatief Dagcentrum Heidehuis