Onze visie

Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.

Nieuwsberichten

Onze visie op vrijwilligerswerkVrijwilligers nemen in de palliatieve zorg een bewuste plaats in. Vrijwilligers betekenen een meerwaarde in de zorg door er te ‘zijn’ voor de patiënt en zijn familie, door hen aandacht, tijd, een luisterend oor en een helpende hand te schenken. Hierdoor helpen vrijwilligers de draaglast te verlichten en de draagkracht van de omgeving te versterken. Door het aanvullend karakter kan het vrijwilligerswerk een verbetering van de continuïteit en een verhoging van de kwaliteit van de palliatieve zorg zijn.