Onze visie

Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.

Nieuwsberichten

Palliatief Support Team in een ziekenhuisDe palliatieve opdracht in een ziekenhuis wordt uitgevoerd door het PST of Palliatief Support Team.

 

Het Palliatief Support team (PST) geeft advies met de bedoeling optimale zorg te realiseren voor de ernstig zieke patiënt bij wie geen genezing meer mogelijk is, en ook de zorg voor zijn naasten.

Samenstelling van het PST

Het PST is een multidisciplinair team dat in heel het ziekenhuis actief is.

Het team bestaat uit een palliatief arts, palliatief verpleegkundigen, en medewerkers uit de sociale, psychologische en pastorale dienst.

Het PST werkt nauw samen met het verpleegkundig team van de afdeling en steeds in samenspraak met de behandelende arts.

Het PST staat onder het gezag van de hoofdgeneesheer en het hoofd van het verpleegkundig departement.

Taken van het PST

 • Het verzachten van pijn en andere ongemakken
 • Psychosociale ondersteuning van de patiënt, familie en het verzorgend team
 • Begeleiden van zingevingsvragen en spirituele ondersteuning
 • Ondersteuning in de communicatie met de patiënt, familie en het verzorgend team   
 • Zorgen voor de continuïteit van de zorgverlening bij ontslag naar huis, met eventuele hulp van Palliatieve Zorg Thuis (PZT) naar de Palliatieve Zorg Eenheid (PZE) of naar een WZC
 • Zorg bij vragen rond het levenseinde zoals euthanasie, palliatieve sedatie en vroegtijdige zorgplanning
 • Engagering in sensibilisatie en deelname aan ethisch overleg
 • Aanbieden van rouwzorg
 • Het nabij “zijn” door vrijwilligers
 • Een palliatieve zorgcultuur invoeren en het gezamenlijke ziekenhuispersoneel bewust maken van de noodzaak daarvan
 • Aanbieden van documentatie en informatie inzake palliatieve zorg aan de patiënt, familie en hulpverleners
 • Zorgen voor permanente opleiding van het ziekenhuispersoneel inzake palliatieve zorg

de palliatieve hulpverlening binnen het ziekenhuis is een gratis dienstverlening naar de patiënt toe